Lagere school

Keien, Kadees, Vuurvogels, Vossenstaarten, Boemerangs, Wissels, Bosco’s en (Kli)maten … Voornoemde bijnamen – of beter: koosnamen – slaan op de kinderen van het basisonderwijs van onder andere De Kei, De Kadee, De Vuurvogel, enzoverder. De leerlingen van het basisonderwijs bezoeken jaarlijks 1 à 2 voorstellingen in De Zeepziederij. De lagere schoolkinderen komen voor het eerst in aanraking met teksttheater en leren dat podiumkunst niet per se belerend hoeft te zijn, maar ook rebels, grappig of provocerend kan zijn. Ook hier geldt de regel: alleen toegankelijk voor leerlingen in klasverband, volgens een planning die opgesteld wordt door het cultuurhuis.