Workshops en jamsessies

Stilstand is achteruitgang’. Welke Schriftgeleerde deze boutade liet optekenen is ons niet bekend. Doch ter eer en glorie van de createur van de openingszin van deze paragraaf bogen wij ons over ons vormingsaanbod om te concluderen: ‘op de instrumenten- en dansworkshops na, zou ons vormingsaanbod beter tot haar recht komen onder bibliotheekvleugels’. Vandaar in ons vormingsaanbod enkel nog workshops die doen likkebaarden, passend bij onze evenementen. Voor alle andere levenslang-leren-momenten bent u meer dan welkom in de Breese bibliotheek.

Onze Folk U!-workshops bleken een enorm succes. Groot was onze verbazing bij het aanschouwen/aanhoren van zoveel ontluikende virtuositeit! Inderdaad, inderdaad, lichtjes overdreven, we doen hiermee een aantal would be snarenplukkers en lierdraaiers net iets teveel eer aan. Waarin we niet overdrijven is in het vertellen dat het plezier van deze sessies afspatte! Van welk niveau het ‘spel’ ook was, hoe goed  (of net niet) de instrumenten ook gestemd … we observeerden enkel lachende gezichten en gepassioneerd gemusiceer.

Instrumentworkshops in 2020-2021 ... Een workshop bij elke ‘Folk U!’-voorstelling. En ons musiceer-verhaal zou hier niet eens eindigen ... Op gezette tijdstippen zou De Zeepziederij in 2020-2021 jamsessies en gezamenlijke oefenstondes organiseren. Liederlijke uurtjes waar minder en meer begenadigde muzikanten elkaar kunnen vinden op het notenpad.

Daarnaast spoorden we onze Vloervegers & Parketboeners – oftewel onze dansgezelschappen – aan u weer de kans te geven om zélf onze bühne deftig onder ‘voeten’ te nemen tot ze weer helemaal Spic and span is. Met andere woorden: de kans was groot dat u ook aan dansworkshops kon deelnemen.

Normaliter schotelden we u op deze plek meer info voor, maar – u raadt het al – Corona stak vroegtijdig een stokje voor de ‘waars’, de ‘wats’ en de ‘wanneers’ … Meer nog: Corona zorgde ervoor dat dit luik van ons aanbod tot nader order (nog) niet georganiseerd wordt.

Sorry, hopelijk snel weer!