Humorfabriek

‘Het is een verloren dag als je niet gelachen hebt!’ …  Met het citeren van deze zinsnede van wijlen de heer Bosmans Phil begeven we ons op glad ijs! Wat menen die van Bree zich wel niet? Ongevraagd en in de meeste letterlijke zin leentjebuur spelen met die van Roy! Schaamteloos! En als toemaatje gooien ze er ook nog een aardrijkskundige dwaling tegenaan! En dan nog een exemplaar van het-kan-niet-meer-op! Roy? Excusez-nous! Anno 2019 is het wel Noord-Oost Oudsbergen!

Ok. Ok. De boodschap is aangekomen. Nostra culpa, lieve buren. Driewerf sorry. Alvorens volledig met de billen bloot te gaan, roepen we – ter onzer verdediging – enkele verzachtende omstandigheden in:

  1. We zijn fan van uw meest vooraanstaande nazaat (excuseer ons indien we iemand schromelijk over het hoofd zien, of – mogelijkerwijs erger – voor de borst stoten).
  2. We zijn enorme fan van Bosmans’ ‘Het is een verloren dag als je niet gelachen hebt’-quote, alhoewel de extensie ‘op een Zeepziederij-humorwoensdag’ er niet zou bij misstaan …
  3. Jullie (van Oudsbergen, en bij uitbreiding: van ongeacht waar) zijn op de in de vorige verzachtende omstandigheid gedoelde voorstellingen meer dan gewoonweg hartelijk welkom!

Uw voordeel: abonnementsprijs: € 100 ipv € 135 in losse verkoop.