Kleuters

Keitjes, Kadeetjes, Vuurkuikentjes, Vossestaartjes, Boemerangetjes, Wisseltjes, Boscootjes en (Kli)maatjes. Voornoemde bijnamen – of beter: koosnaampjes – slaan op de kleutertjes van respectievelijk Basisschool De Kei, De Kadee, De Vuurvogel, De Vostert, De Boemerang, De Wissel, Don Bosco en de Klimaatschool. Deze kleine doch enthousiaste theatervretertjes komen 1 of 2 keer per schooljaar genieten van het kleuteraanbod van De Zeepziederij: muzikale, geestige, kleurrijke en prikkelende voorstellingen op maat van kleuters. Het spreekt voor zich dat deze voorstellingen uitsluitend toegankelijk zijn voor kleuters en hun begeleiders, en dit volgens een planning die opgesteld wordt door De Zeepziederij.