Meer ticketinformatie

Hoe bestellen?

Zie Tickets bestellen.

Gereserveerde tickets haalt u af aan de ticketbalie van het cultuurhuis. Drie werkdagen voor de voorstelling leiden alle reservaties tot een aankoop. Cultuurhuis De Zeepziederij is toegankelijk voor  rolstoelgebruikers, doch vermeld zeker bij reservatie als u een rolstoelplaats wenst.

Tarieven

Conceptabonnementen

Twaalf. Twee keer zes. Vier maal scheepsrecht. De vierkantswortel van een gros. Samengevat: een dozijn1 . Oftewel het aantal conceptabonnementen dat we in seizoen 2020-2021 op u loslaten. Concept-watten? We pre-teachen en teachen in één klap: conceptabonnementen zijn pakket(t/j)e(n/s) van voorstellingen die min of meer onder eenzelfde noemer vallen ... groot of klein, mannelijk of vrouwelijk, grappig of serieus, visueel of tekstueel, entertainend of educatief, voor jong of oud, kwalitatief of kwalitatief. Podiumaanbod speciaal – door ons voor u – gegroepeerd, gesoldeerd2, gestrikkeerd3 en geëtiketteerd met labels met welklinkende namen als: Humorfabriek, Kluchtenluik, En Scène, Zeepmeerminnen, Zeeprovers, Geallieerden & Bevrijden, Folk U!, Mozart Enzo, Vloervegers & Parketboeners, Grijs & Wijs, GoedGEZINdje en GoedGEZINd.

En wat met de vreemde eenden in de bijt, de conceptlozen, de einzelgängers, de kind-alleen-en, de buitenstaanders, de eenzaten, ... de voorstellingen die zich niet laten vangen onder een-en-dezelfde noemer qua genre, doelgroep of welke andere rode draad dan ook en daardoor door het leven gaan als ‘Losse Voorstellingen’. Ze vallen niet onder een bepaald concept, maar zijn wel verkrijgbaar in onze 5+ formule, net zoals alle andere voorstellingen uit onze conceptabonnementen. Denk aan ‘vijf halen, minder betalen’. Zie hieronder bij 5+ abonnement.

1 Het echt Antwaarps teater heeft opgehouden te bestaan. Vandaar dit seizoen geen Kluchtenluik (slechts één klucht, volgend seizoen terug meer), dus eigenlijk een dozijn min één: 11 …
2 In de zin van voorzien van een serieuze korting (solden) ... lees: doe uw voordeel met ons supervoordelig tarief!
3 In de zin van voorzien van een serieuze strik (feestelijk).

5+ en groepsabonnement

U bent eigengereid, zelf-beslissend en/of onderlegd in het samenstellen van uw eigen pakket? Dan kiest u toch gewoon zonder onze Zeepziederige conceptabonnement-bemoeizucht! Vanaf minstens 5 verschillende voorstellingen (uitgezonderd de seizoens - opening) geniet u van een verminderd tarief. Koopt u voor minstens € 45 aan conceptabonnementen, dan betaalt u al uw hierop volgende voorverkooptickets aan ons 5+ tarief.

Ditzelfde kortingstarief beiden we u ook aan bij een bestelling van minstens 10 tickets voor eenzelfde voorstelling (met uitzondering van het ‘Grijs & Wijs’- abonnement en de seizoensopening).

Studententarief

Mensen jonger dan 26 jaar die in het bezit zijn van een studentenkaart, genieten ons studententarief. Toon spontaan uw studentenkaart, zowel bij aankoop als bij de ticketcontrole op de dag van de voorstelling.

Hoe betalen?

Betalen kan contant of met Bancontact aan onze ticketbalie, of via overschrijving (IBAN BE80 0017 5554 2877 - BIC GEBABEBB), met vermelding van uw naam en het bestelnummer (dat wij u meedelen bij uw reservatie). Gereserveerde tickets moeten uiterlijk binnen twee weken na reservatie én drie werkdagen voor de voorstelling betaald zijn (cash, overschrijving, Bancontact of Sodexo cultuurcheques). Indien u tickets per overschrijving betaalt minder dan 14 dagen voor de voorstelling, dient u een betalingsbewijs mee te brengen naar de kassa. De organisatie behoudt het recht om niet tijdig betaalde tickets vrij te geven zonder voorafgaande kennisgeving.

Hoe bezitten?

Gereserveerde tickets haalt u af aan de ticketbalie van het cultuurhuis. Indien gewenst, worden uw tickets verstuurd per post, hiervoor wordt een administratieve kost aangerekend van € 2,5 bij bestellingen van minder dan € 50.

Hoe annuleren?

Annuleren kan kosteloos indien u nog niet betaald heeft, tot twee weken na reservatie. Daarna kunnen tickets tot drie werkdagen voor de voorstelling geannuleerd worden, mits betaling van een administratieve kost van € 2,5 per ticket. Het resterende tegoed ontvangt u in de vorm van een tegoedbon die één jaar geldig is en waarmee tickets gekocht kunnen worden voor voorstellingen uit het eigen aanbod van het cultuurhuis.

Vanaf drie werkdagen voor de voorstelling is annuleren niet meer mogelijk, tenzij het om een uitverkochte voorstelling met wachtlijst gaat: in dit geval betaalt u de vaste annulatiekost en krijgt u een tegoedbon voor het resterende bedrag. Dit enkel indien het cultuurhuis het ticket kan doorverkopen. Er geldt een beperking op het aantal annulaties binnen een concept- of 5+ abonnement. Bovenop de vaste annulatiekost van de betreffende voorstelling, wordt het verschil tussen de abonnementsprijs en de voorverkoopsprijs van alle voorstellingen binnen dat abonnement doorgerekend aan de klant.

Cadeaubonnen

De Zeepziederij-cadeaubonnen zijn ter beschikking om uw naasten, uw vrienden, familie en  waarom niet, want u verdient het  uzélf cadeau te doen. Het bedrag is zelf te bepalen. De cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf het moment van uitgifte en zijn inwisselbaar voor vers Zeepziederij-podium-geweld (eigen voorstellingen) naar keuze. Onze mooie  al zeggen we het zelf
cadeaubonnen zijn verkrijgbaar aan de balie van uw favoriete huis, of bestelbaar via ons gekende e-mailadres (cultuur@bree.be).

Wachtlijsten

Voor uitverkochte voorstellingen en abonnementen wordt een wachtlijst aangelegd. Op eenvoudig verzoek voegen wij uw gegevens toe aan deze wachtlijsten.

Online ticketing

Corona stak een stokje voor de plannen van Cultuurhuis De Zeepziederij om – onder andere – dit seizoen online ticketing te introduceren. Meer nieuws daarover vindt u ten gepaste tijde op onze reguliere kanalen zoals onze website, nieuwsbrief en social media.

Kleine lettertjes

De organisatie behoudt het recht om de voorstelling uit te stellen naar een andere datum of te verplaatsen naar een andere locatie. Laatkomers worden pas bij de eerste geschikte onderbreking of tijdens de pauze door het zaalpersoneel in de zaal toegelaten. Het is niet altijd mogelijk om na het vroegtijdig verlaten van de zaal, terug binnen te komen. Gelieve uw GSM uit te schakelen bij het binnengaan van de zaal. Het gebruik van de vestiaire gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid. Het is absoluut verboden tijdens de voorstelling opnamen te maken, van welke aard ook. Er mag geen eten of drinken meegenomen worden in de zaal.