Mozart Enzo

Duo’s, trio’s *euhm*, kwarte…*euhm*, kwin…*euhm*, *euhm*…*euhm*… Vreemdsoortige dubbelzinnige woordenschat die classico’s! Gezien er van-harte-welgekome kinderenmeelezen, censureert het Zeepziederij-team ten behoeve van uw leesorgaan, en dit van uw nageslacht. We zijn namelijk de mening toegedaan dat een hagelnieuw seizoen gebaat is met een proper, opgeschoond vocabularium. Ok, ok … zelfkennis enzovoort … voor zolang het duurt. Want onszelf kennende zal dit niet zo gek lang zijn. We laten de taalgevoeligheden even voor wat ze zijn en komen to the point: het klassieke aanbod van de Zeepziederij.

Voor 2019-2020 laten we niets aan het toeval over, en laten we ons oo(r/g) vallen op de even nummers! Geen ge-gok, maar pure zekerheden! In de allernieuwste ‘Mozart Enzo’-editie gaan we voor duo’s en kwarte…*euhm*… viertallen. Faites vos jeux!

Uw voordeel: abonnementsprijs: € 40 ipv € 64 in losse verkoop.