De optimistische invalshoek: vanaf september zijn jullie terug van harte welkom in De Zeepziederij en dit voor een uitmuntend cultuurseizoen, verrijkt met een aantal uitgestelde voorstellingen uit seizoen 2019-2020.

En dan nu helaas enkele minder leuke zekerheden in deze onzekere tijden. Met spijt in het hart deelt het Zeepziederijteam u mee dat alle resterende voorstellingen van het lopende seizoen (2019-2020) worden geannuleerd. Met dien verstande dat – eens de Coronacrisis is gaan liggen – er gezocht wordt naar inhaaldata in seizoen 2020-2021. Uiteraard communiceren we hier tijdig over naar onze tickethouders! Belangrijke boodschap: bewaar jullie tickets voor deze voorstellingen, ze doen op het herhalingsmoment dienst als toegangsbewijs.

Hetzelfde geldt ook voor al de voorstellingen die afgelopen weekend, vandaag en morgen geprogrammeerd staan/stonden ...

Helaas is er nog meer slecht nieuws: onze jaarlijkse Presentatiedag, normaliter ingepland op 27 mei, zal op een ander (later) tijdstip georganiseerd worden. We voorzien een nieuw voorstellingsmoment eens er meer duidelijkheid is over het verdere verloop van deze crisis.

Wij houden jullie op de hoogte, houden jullie het gezond voor iedereen!

Het Zeepziederijteam