Inderdaad ... we zijn vertrokken. Geen weg terug. In de late uurtjes van 22 mei – of indien u de vroege uurtjes van 23 mei prefereert kan dit ook – werd de Breugheldeur voor wat betreft het eigen aanbod definitief dichtgetrokken! Onze pijlen alsook onze focus richten we momenteel op de Zeepziederij … Meer bepaald op 14 september 2019.

Met andere woorden: we zitten volop in een transitieperiode.  Stevig bezig met het transformeren  naar Zeepzieders en Zeepziederinnen, maar dit met het Breugheljasje nog steeds aan. Alvorens we dit volledig afgooien, moet er nog het één en ander gebeuren. Bijvoorbeeld verhuizen! Wat we uitstellen tot ergens binnen september. Geen nood. Tot dan ontvangen wij u met heel veel graagte en een blij gemoed op onze alom gekende thuishaven: het ontmoetingscentrum (Kloosterstraat 13).

Maar hiervoor stelden we dit bericht niet op. Waarom dan wel? Simpel, om jullie te bedanken. Te bedanken voor het jarenlange Breughelvertrouwen ... en om de hoop uit te spreken. De hoop dat we samen nog veel Zeepziederij-seizoenen mogen beleven!