Op basis van de federale maatregelen worden enkele stedelijke gebouwen gesloten voor het publiek tot 3 april, waaronder ook De Zeepziederij. 

In een latere fase wordt beslist of tickets worden terugbetaald dan wel een alternatieve datum/voorstelling wordt aangeboden. 

Je mail wordt steeds gelezen. Het antwoord kan door de verstrengde maatregelen van de federale overheid m.b.t. het corona-virus wat later zijn dan gebruikelijk. 

Wij zijn niet in onze normale bezetting aanwezig en vallen terug op basisdienstverlening. Onze gebouwen zijn momenteel gesloten, je kan enkel telefonisch (089 84 85 00), via mail (centralebalie@bree.be), of op afspraak (www.bree.be) bij onze diensten terecht.

Rechtstreeks mailen naar De Zeepziederij kan via cultuur@bree.be.

We hopen op jullie begrip voor deze maatregelen die genomen worden in het belang van onze volksgezondheid.

Meer info en laatste updates:
www.bree.be
www.info-coronavirus.be
www.facebook.com/stad.bree

Met vriendelijke groeten en houd u gezond, 

Het Zeepziederijteam