Allerbeste Zeepzieders,

Dat ons cultuurhuis meerdere taal(-nazi's/-liefhebbers) (schrappen wat niet past) rijk is, was u misschien al eerder halvelings opgevallen. We geven het gr(if/aag) (schrappen wat niet past) toe en voelen niet de minste geheimhoudingsdrang daaromtrent. Enige schaamte/trots (wederom schrappen wat niet past) betreffend voornoemd scheldwoord/koosnaampje (u weet wat te doen!) worden wij hoegenaamd niet gewaar. We zijn wie we zijn.

Doch over naar de orde/het woord (u hoeft niet te schrappen, want beide zijn hier van toepassing) van de dag: het woord 'missen'.

Missen:
a: werkwoord
b: meervoudsvorm van mis (de mis)
c: meervoudsvorm van miss (de miss)

Naast een werkwoord kan 'missen' het meervoud zijn van respectievelijk (en in onvoorstelbaar willekeurige volgorde) 'de mis' en 'de miss'. De luchtige zinsnede 'Missen missen missen' is bijgevolg een betekenisvolle en correcte formulering binnen het kader van de Nederlandse taal. Laten we in deze nieuwsbrief echter niet divageren over schoonheidskoninginnen die het betreuren geen altaarofferandes te kunnen bijwonen. We leggen onze focus even - en uitsluitend - op de werkwoordsvorm. Daarbinnen onderscheiden we vijf - soms licht verwante - betekenissen:

1. iets of iem. mislopen, niet treffen, niet raken: de kans missen (a) niet krijgen; (b) niet benutten: de trein missen
2. afstaan: iets kunnen missen
3. erachter komen dat iets niet is waar je het verwachtte: ik mis mijn horloge
4. met spijt of verdriet voelen dat je iets dierbaars niet meer hebt: we missen Dirk wel erg
5. mislukken: dat kan niet missen

Niettegenstaande het besef dat u het razend interessant zou vinden, onderdrukken we - met aanzienlijke moeite weliswaar - de drang om een uitgebreid erudiet essay te etaleren over de semantiek of betekenisleer betreffend de naakte werkwoordsvorm 'missen'. Het moment om tot de essentie van deze nieuwsbrief te komen dringt zich op. Menig lezer vraagt zich intussen wellicht af of we bij gebrek aan voorstellingen de focus dwangmatig/noodgedwongen (schrappen wat niet past) overgeheveld hebben naar 'hyper-interessante colleges over de Prachtige Nederlandsche Taal', doch dat willen we ten stelligste vermijden. We viseren daarom louter de voorlaatste betekenis, oftewel puntje 4 van bovenstaande opsomming: 'met spijt of verdriet voelen dat je iets dierbaars niet meer hebt'. U voelt ons al aankomen: het betreft het overweldigende sentiment dat ons (het voltallige Zeepziederijteam) volledig overmeestert wanneer we aan ú denken, onze bezoekers.

Wij missen u!

We missen u zozeer, dat het haast verlammend werkt. We snakken ernaar u zeer weldra te kunnen 'ex-missen'. Als vanzelfsprekend borrelt er bij ons een gezonde drang/nood (schrappen wat niet past) op om ook hier - zij het zeer summier - uit te wijden over het woord 'ex-missen'

Ex-missen:
a: meervoud van ex-miss (de ex-miss): gewezen schoonheidskoningin.
b: werkwoord

We expliqueren kort de betekenis van ex-missen, uitsluitend in de hoedanigheid van naakte werkwoordsvorm:

1. ex-missen: werkwoord: niet meer missen (uit 'De Dikke Van Zepe')

We hopen middels deze nieuwsbrief voldoende te hebben uitgeklaard dat wij ú - ons publiek - ontiegelijk hard missen en dat we smachten naar het moment waarop we elkaar terug kunnen ontmoeten, elkaar kunnen ex-missen, in onze foyer, na een Zeepziederij-voorstelling, bij een drankje en uw enórm gemiste gezelligheid.

Houd ondertussen onze website, social media en/of nieuwsbrieven in de gaten, waar we weldra zullen communiceren over de bekendmaking van het programma en de start van de ticketverkoop. Tevens staat het informeren over terugbetalingen van geannuleerde voorstellingen hoog op ons prioriteitenlijstje.

Tot snel!

Het Zeepziederijteam