Plan-T: Adopteer een stekje

Beste Zeepziederijvrienden,

De Zeepziederij huisvest heel wat planten die collectief een prachtige binnentuin vormgeven. De flora-kraamafdeling van De Zeepziederij barst echter uit haar voegen en de verzorging van al de nieuwe stekjes en nieuwe scheuten wordt wat veel voor onze plantverzorgers. Het betreft letterlijk honderden borelingen per jaar, en onze couveuses liggen vol.

Wij zijn daarom naarstig op zoek naar adoptie-ouders die de borelingen een nieuw thuis bieden. Voelt u zich aangesproken? Heeft u (licht-)groene vingers, of wilt u uw eerste stappen zetten in de opvoeding en verzorging van jonge plantjes? En heeft u nog een plekje vrij op uw vensterbank, boudoir of keukentafel? Wordt u een beetje gelukkig(er) van wat meer ‘groen’ in uw huis? Dan bent u de perfecte kandidaat-ouder!

Hoe stelt u zich kandidaat?

Een mailtje naar cultuur@bree.be volstaat. Na nieuwjaar zorgen wij voor de rest, met name:

 • Een moment waarop u de jongeling kunt afhalen, tesamen met:
  • Een officieel ZZY-geboortecertificaat
  • Een naamkaartje voor in de pot
  • Een fiche met verzorgingstips

Wat vragen wij van u?

 • U geeft uw nieuwe huisgenoot een naam en vult deze in op het naamkaartje in de pot, samen met de locatie.
 • U zorgt voor een klein speelgoeddiertje voor in de pot, ter bemesting van de potgrond.
 • U zorgt zo goed mogelijk voor de plant a.d.h.v. de verzorgingstips.
 • U brengt minstens eenmaal per maand verslag uit aan adoptiebureau De Zeepziederij middels een foto waaruit blijkt dat uw adoptieplant het goed stelt.
 • Indien uw plant geslachtsrijp wordt en nieuwe nakomelingen voortbrengt, mag u die stekjes of scheuten desgewenst terugbrengen, zodat wij hun papierwerk in orde kunnen maken om wederom adoptieouders voor hen te zoeken. U mag echter kandidaat-ouders aan ons voorstellen uit uw eigen sociale kring.

Het Zeepziederijteam en alle plantzuigelingen wachten hoopvol op uw verlossend mailtje!

Tot slot melden we nog even dat – in tegenstelling tot onze kraamafdeling – op onze geriatrische plant-afdeling nog veel plaats is, en wij steeds oude planten een plek willen bieden, om te genieten van hun pensioen of hun ‘oude dag’. Dit omdat – in tegenstelling tot humanoïden en andere diersoorten – planten de neiging hebben om te blijven groeien, ongeacht hun leeftijd, waardoor er soms plaatsgebrek optreedt in sommige huisgezinnen, vaak vanwege te lage plafonds. De plafondhoogte in onze binnentuin varieert tussen de 7 en de 9 meter, en wij stellen deze ruimte gratis ter beschikking voor de ouderen onder onze gebladerde vrienden. Vertel het verder!

Hoogachtend,

De kraamafdeling van De Zeepziederij