Spelregels

Het Zeepziederijspel is een heruitgave van het sinds jaar en dag bekende Breughelspel. Betrachting van het spel is om pleziertokens te verzamelen. Dit doet u door ZZY-tickets (hierna ‘kaarten’ genoemd) te bemachtigen. Winnaar is degene die het meeste pleziertokens in zijn/haar bezit krijgt. Hoe meer kaarten, hoe meer kans om pleziertokens te verzamelen. De winnaar is niet noodzakelijkerwijs de speler met het hoogste aantal kaarten in zijn/haar bezit. Afhankelijk van het karakter van de speler kan een-en-dezelfde kaart een verschillend aantal pleziertokens opleveren. Uw kaarten weloverwogen kiezen is de boodschap.

Voorbereiding

Het bemachtigen van kaarten, inwisselbaar voor pleziertokens, doet u telefonisch of per e-mail. Leer de openingsuren van het cultuurhuis vanbuiten. Toets de code 089 84 85 65 in of mail naar cultuur@bree.be. Het vergeten van de titel van de voorstelling, de datum, voor- en familienaam, adres, telefoonnummer en het aantal kaarten levert strafpunten op.

Spelverloop

Elke gereserveerde kaart kan in het spel gebracht worden na betaling en afhaling aan de kaartenbalie van het cultuurhuis, … maar uiteraard zijn er hindernissen te overbruggen. Zo leiden reservaties drie werkdagen voor de voorstelling tot aankoopverplichting. Beschikt een speler over de uitbreiding (stoel met wielen, oftewel rolstoel of een andere special ability, oftewel beperking), geniet deze het voordeel van extra aandacht van de spelleider (medewerker van het cultuurhuis). Voor een vlot spelverloop nemen deze spelers best tijdens de voorbereidingsfase contact op met de spelleider.

Min-zesentwintigjarige spelers in het bezit van een studentenkaart schaffen kaarten aan tegen een speciaal tarief. Dit voordeel vervalt indien de speler in kwestie nalaat de studentenkaart te tonen bij aankoop van kaarten. Tactisch spelen is een vereiste. Onderschat de snelheidsfactor niet: wie het eerst komt, eerst maalt. Uitverkochte voorstellingen worden wachtlijst-gewijs nauwkeurig bijgehouden door de spelleiding. Tragere spelers hebben kans op een gelukstoken (meerdere pleziertokens waard). Hiervoor dient ingeschreven te worden op de wachtlijst.

Het beëindigen van een beurt gebeurt na het betalen van de kaarten. Dit kan aan de balie met regionale contanten (er worden enkel betalingen in euro toegestaan. Valuta van andere landen of spellen is geen geldig betaalmiddel), Bancontact, Sodexo cultuurcheques of via overschrijving (IBAN BE80 0017 5554 2877 - BIC GEBABEBB). Welke vorm van betaling een speler ook verkiest: gereserveerde kaarten dienen uiterlijk twee weken na reservatie betaald te zijn. In geval van betaling per overschrijving vermeldt de speler zijn/haar naam en bestelnummer als mededeling. Wanneer deze vorm van betaling minder dan twee weken voor de voorstelling gebeurt, dient de speler een betalingsbewijs mee te nemen naar de kassa. De spelleiding behoudt zich het recht om niet tijdig betaalde kaarten vrij te geven zonder voorafgaande kennisgeving.

Handige tips

Indien een speler zijn/haar beurt beëindigt voordat er een betaling plaatsvond, kan deze kosteloos annuleren tot twee weken na reservatie. Hierna kunnen spelers kaarten annuleren tot drie werkdagen voor de voorstelling, mits betaling van een administratieve kost van € 2,5 per ticket. Het restbedrag wordt als tegoedbon met een geldigheidsduur van één jaar meegegeven. Spelers kunnen hiermee later terug meespelen en kaarten kopen uit het eigen aanbod van De Zeepziederij.

Annuleren is niet meer mogelijk vanaf drie dagen voor de voorstelling. Is een speler in het bezit van een kaart voor een uitverkochte voorstelling, dan betaalt de speler de vaste annuleringskost en krijgt in ruil – op voorwaarde dat het cultuurhuis de betreffende kaart kan doorverkopen – een tegoedbon voor het restbedrag.

Annuleringen binnen een concept- of 5+ abonnement zijn beperkt. Bovenop de vaste annuleringskost wordt het verschil tussen de abonnementsprijs en de voorverkoopprijs van alle voorstellingen binnen dat abonnement doorgerekend naar de speler.

Kaarten per post opsturen kan, indien de speler dit wenst. Voor bestellingen onder de € 50 wordt hier weliswaar een administratieve kost van € 2,5 aangerekend.

Tot 3 juni 2019 worden kaarten voor de Humorfabriek- en Kluchtenluik-voorstellingen enkel verkocht in de gelijknamige abonnementsformules, en dit op de rijen A t.e.m. K.

Kaarten voor deze voorstellingen bestellen in de 5+ formule kan vóór 3 juni 2019 enkel op de rijen L en M.

Vanaf 3 juni 2019 zijn deze voorstellingen ook beschikbaar buiten bovenstaande abonnementsformules. Reserveren kan al eerder, maar deze reservaties worden pas (chronologisch) toegevoegd in het zaalplan na 3 juni, en dit zolang de voorraad strekt.

De winnaar

De speler die zijn/haar kaarten inwisselt voor de meeste pleziertokens.

Uitbreidingsregels

Cultuurhuis De Zeepziederij verwerkt uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 27 april 2016. U kan steeds uw gegevens raadplegen, wijzigen of laten verwijderen via brief of e-mail. De organisatie behoudt zich het recht om de voorstelling uit te stellen naar een andere datum of te verplaatsen naar een andere locatie.

Laatkomers worden bij de eerste geschikte onderbreking of tijdens de pauze door het zaalpersoneel in de zaal toegelaten. Het is niet altijd mogelijk om na het vroegtijdig verlaten van de zaal, de zaal opnieuw te betreden.

Gelieve uw GSM uit te schakelen bij het binnengaan van de zaal.

Het gebruik van de gratis vestiaire gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid. De vestiaire is bemand tot een half uur na het einde van de voorstelling.

Het is absoluut verboden tijdens de voorstelling opnamen te maken, van welke aard dan ook.

Er mag geen eten of drinken meegenomen worden in de zaal.

Kaarten zijn uitsluitend geldig op de dag en het uur vermeld op de kaart. Enkel kaarten aangekocht in een verkooppunt erkend door de organisatie of aan de avondkassa zijn geldig. Namaak wordt gerechtelijk vervolgd.

Het feit dat Cultuurhuis De Zeepziederij nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover ze beschikt en verhindert haar niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.