Laten we u – om die vervelende zomermaanden draaglijker te maken – iets bieden om aftelgewijs, reikhalzend en desgevallend licht kwijlend naar uit te kijken: in de week van 17 augustus ontvangt u ons formidabele aanbod voor seizoen 2020-2021 in uw brievenbus en vanaf 25 augustus om 8.00 u in de morgenstond kunt u ditzelfde prachtprogramma tevens bewonderen op onze website

En er is meer! U weet dat onze jaarlijkse Presentatiedag in het water viel vanwege de corona-crisis. Doch niet getreurd. Het Zeepziederijteam organiseert – om uw pro-actieve cultuurhonger te stillen – niet één, maar twéé toelichtingsweekends met de mogelijkheid tot het aanschaffen van uw felgegeerde tickets. Dit op vrijdagavond 28, zaterdag 29, zondag 30 augustus en op vrijdagavond 4, zaterdag 5 en zondag 6 september.

Laat u tijdens deze weekends alleen, per koppel of met uw bubbel (max. 15 personen per programmator) betoveren, bedwelmen, het hof maken … maar vooral informeren. U kiest, wij draaien. Het is overbodig te duiden hoe kolossaal de meerwaarde is van een duchtig streepje persoonlijke toelichting over het programma, dus dat gaan we nalaten. Vanaf 25 augustus om 8.00 u mag u massaal bellen om een toelichting op maat − volledig conform de corona-veiligheidsvoorschriften −  te reserveren. Gezien we slechts een beperkt aantal bubbels tegelijkertijd kunnen bedienen, organiseren we − ter compensatie − een twintigtal toelichtingsmomenten per weekend. Man man. 

Verhinderd op alle zes toelichtingsdagen? Dan kunt u ons vanaf 1 september contacteren per telefoon of aan onze ticketbalie voor uw ticketbestellingen, of … om een virtuele live toelichting via Zoom te reserveren! 

Doch voordat het zover is, sluit De Zeepziederij haar deuren voor een aantal weken. Van 13 juli 2020 tot en met 16 augustus 2020 zijn de Poorten van uw (en onze) Zeephemel gesloten, dit om er vanaf half augustus terug vollen bak in te vliegen. 

Geniet van de vakantieperiode en tot binnenkort!

Het Zeepziederijteam